LUOTTAMUS JA VUOROVAIKUTUS OVAT TYÖYHTEISÖN KULMAKIVIÄ

Kiinnostuin työyhteisöjen dynamiikasta ja esimiestyön roolista työskennellessäni metsäteollisuudessa 1990-luvun alun lamavuosina. Oma esimiesura alkoi tuolloin jo alle kolmekymppisenä ja monenlaista kokemusta ehti kertyä noina aikoina.

Matkan varrelle mahtuu paljon kokemusta erilaisesta johtamisesta ja esimiestyöstä eri organisaatioissa. Kokemusta on kertynyt fuusioista, YT-neuvotteluista, irtisanomisista, osastojen lakkauttamisista ja uusien perustamisista. Oma työura osui vaiheeseen, jossa pääsin näkemään monipuolisesti suomalaisen metsäteollisuuden nousut ja laskut.

Myöhemmin olen päässyt kokemaan myös koulumaailmaa ja urheiluseuratoimintaa. Hyvin erilaisia toimialoja ja työympäristöjä, mutta tietyllä tavalla niin samanlaisia. Kaikkia yhdistää yhdessä tekeminen, tiiminä toimiminen sekä keskeisessä roolissa olevat esimiestyö ja johtaminen.

Omassa ajattelussa toimivan työyhteisön ja onnistuneen johtamisen voi tiivistää kahteen tärkeään asiaan, luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Ilman vuorovaikutusta ei ole luottamusta, ja ilman luottamusta ei ole vuorovaikutusta. Molemmat ovat tärkeitä koko työyhteisön tuloksellisen toiminnan mahdollistajina, mutta erityisen tärkeitä ne ovat esimiehen ja alaisen välissä kanssakäymisessä.

Työhyvinvoinnin parantaminen, johtamisen ja esimiestaitojen kehittäminen, sekä alais- ja työyhteisötaitojen oppiminen ovat esimerkkejä niistä asioista, joiden eteen haluan tehdä työtä.

Koulutus- ja valmennustehtävät ovat olleet minulle tavoite jo pitemmän aikaa. Ensimmäisen kerran ajatus alalle hakeutumisesta heräsi jo noin kymmenen vuotta sitten Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Silloin en kuitenkaan kokenut olevani valmis. Lilla Saariston kanssa asioita on kehitelty ja kypsytelty myös jo useampi vuosi. Tänä kesänä tuntui siltä, että nyt on oikea aika.

En olisi tälle uudelle uralle lähtenyt, ellen kokisi pystyväni oman taustani ja kokemukseni kautta auttamaan työyhteisöihin sekä erityisesti johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvissä haasteissa ja ongelmissa.

Millainen kouluttaja ja valmentaja sitten haluan olla? Jos väittäisin, että minulla on joku yleispätevä ratkaisu joka ongelmaan niin valehtelisin. Sen sijan haluan omien kokemusteni ja näkemysteni kautta herättää ajatuksia, synnyttää keskustelua, tuoda esiin näkökulmia, mentoroida ja sparrata.

Lähdetään yhdessä kehittämään toimintaa, kohtaamaan haasteita ja ratkomaan ongelmia, luottamuksen ja vuorovaikutuksen kautta.

Nähdään valmennuksissa ja koulutuksissa!

Tomi Sillanvuo, asiantuntija, Hyvinvoinnin Vuoksi Oy