Mitä työnohjaus on?

Moni kysyy: Mitä työnohjaus tarkoittaa?

Vastaan: Se on oman työsi hahmottamista, keskustelua, jäsentämistä ja reflektointia.

Moni kysyy: Onko työnohjauksesta hyötyä?

Vastaan: Jokainen voi oppia ja kehittyä sekä innostua ammattitaitoisesta ohjauksesta.

Lopulta kyse on kuitenkin siitä, onko itselläsi halua kehittää omaa työtäsi ja pohtia omia toimintatapojasi. Jos olet valmis, on työnohjaus sinulle erittäin hieno mahdollisuus löytää uutta ja pysähtyä hetkeksi työsi äärelle.

Pääset jäsentämään, selkeyttämään ja priorisoimaan – tämän kautta saat voimavaroja, löydät työn iloa ja pääset uudelle tasolle tekemisessäsi.

Yksilöohjaus ja tiimiohjaus

Tarjolla on yksilöllistä ja tiimien työnohjausta, johdon työnohjausta sekä coaching palvelua.

Työnohjaus on aitoa keskustelua, tavoitteellista sekä hyvinvointia edistävää kohtaamista, jossa löydät työkaluja omaan elämään, työhön ja arkeen yksilöllisesti sekä tiimin jäsenenä.

Palvelut ja hinnat

PALVELUKESTOHINTA (sis. alv. 24%)
Yksilöllinen työnohjaus60 min190 €
Yksilöllinen työnohjaus90 min270 €
Ryhmätyönohjaus 3-8 henkilöä90 min420 €
Uraohjaus tai hyvinvointivalmennus ( yksilöllinen)60 min85 €
Työnohjauksen ja valmennuksen yksilö ja ryhmähinnasto 1.4.2024 alkaen

Tulossa myös debriefing ja defusing syksyllä 2024

Työnohjauksiin liittyviä vinkkejä

  1. ASIOIDEN JA AJATUSTEN HALLINTA ON TAITO, JOTA VOI OPETELLA.

Yhdessä onnistuminen on helpompaa!

Ajatusten ja laajojen asiakokonaisuuksien hallinta on joskus vaikeaa ja haastavaa. Saatat tunnistaa omassa tilanteessasi ikään kuin riskejä, joita tulisi muokata. Ongelma voi olla kuitenkin se, että yksin on vaikeaa edetä ja lähipiiriäkään et haluaisi kuormittaa. Ulkopuolisessa valmennuksessa asiat saavatkin uuden näkökulman, jolla pääset eteenpäin.

Pääset valmennuksessa eteenpäin, löydät omat vahvuutesi ja syvennät kykyäsi itsesi johtamiseen ja ajatustesi palasteluun.

2. VALMENNUS ON MUKAVAA JA AMMATTITAITOISTA

Valmennuksessa on rento tunnelma, sillä ammattitaito, ymmärrys ja kuunteleminen lähtee sinun tarpeistasi ja omien toiveidesi löytämiseen pyrkimisestä. Kuuntelemalla sinua tarkoin, ei valmennus voi mennä ”pieleen”.

Menetelmäosaamisen valikoimassa on työnohjauksen välineitä, opinto-ohjaajan osaamista sekä hyvinvointivalmentajan, opettajan ja kasvattajan taitoja. Lisäksi personal trainer osaaminen voi viedä valmennuksen pururadalle liikunnallisen valmennuksen pariin. Liikunnan aikana mieli saattaakin löytää uusia reittejä.

Suosittelen liikunnallisia valmennuksia myös mielen hallintaan, mikäli sinulla on sellainen arki tai työ, jossa et juurikaan pääse ulkoilemaan tai liikkumaan. Liikunnallisuus ei tarkoita hikiliikuntaa tämän valmennuksen osalta. Se on vain menetelmä, jossa kävellen ja luonnossa aikaa viettäen etenemme tavoitteitasi kohti.

Valmennuksessa on myös luovia menetelmiä käytettävissä, jos niin haluat. Voimme käyttää ohjaustilanteissa puhumisen sijaan tai lisäksi maalaamista, musisointia, kirjoittamista ja rentoutumista.

3. VALMENNUSTA MYÖS VERKOSSA

Ohjaus onnistuu eri tavoin, myös puhelimitse tai verkossa.

3. OSAAMINEN JA TEORIAPOHJA

Työnohjaus perustuu koulutukseen: kasvatustieteelliseen, filosofiseen, psykologiseen sekä ohjaukselliseen osaamiseen, jossa on vahva tieteellinen perusta.

Työnohjaus perustuu kokemukseen: kymmenien tuhansien tuntien valmentajan, ohjaajan ja opettajan kokemus on tuonut laajan ja monipuolisen erilaisten ihmisten, roolien ja tilanteiden ymmärryksen. Myös esihenkilökokemus luo perustaa ohjauksen tavoitteelliselle etenemiselle.

Teoriapohjan eräs suosikkimenetelmäni on sosiodynaamisen ohjauksen malli (Peavy). Malli on hyödyllinen monille siksi, koska se painottaa kuuntelevaa työmenetelmää, jolloin asiakas saa tilaa kuulla omia ajatuksiaan, löytää uutta ja oivaltaa turvallisessa ilmapiirissä.

Kysy lisää ja varaa aikasi jo tänään!

Tasapainoinen olo on merkityksellinen arjen hallinnalle ja työssäjaksamiselle.

Tutustu työnohjaukseseen ja katso video uraohjauksesta
Mielenrauha on pysähtymisen kykyä (kuva: Lilla Saaristo)