Yrityksen tarina

Missiona hyvinvoinnin edistäminen

Aloitin perustamalla toiminimen vuonna 2008

Olin puolivuotiaan ja kaksivuotiaan äiti  ja halusin lisää energiaa. Halusin myös olla kotona lasteni kanssa, vaikka mukava työni opettajana oli odottamassa. Sain ystävältä vinkin Forever Living Productsin Aloe Vera-mehusta ja tästä ihmeellisestä mehusta alkoi tarinani yrittäjänä.

Kotiini alkoi muotoutua pieni putiikki ja aloin puhua ihmeellisestä mehusta esittelytilaisuuksissa kodeissa sekä järjestöilloissa.

Etenin jälleenmyyjästä ensin ohjaajaksi, Supervisoriksi ja sitten johtajaksi, Manageriksi.

Toimintani kasvoi esittelytilaisuuksien kautta ja etenin johtajaksi organisaatiossa. 

Eteneminen mahdollisti kouluttautumisen sekä Suomessa että Ruotsissa. Lisäksi sain enemmän kansainvälisiä kontakteja.

Sain koulutusta tiimin valmentamisesta, johtamisesta, bisneksen edistämisestä, tuotemyynnistä ja terveyden edistämisestä. Olin todella innostunut tästä työmahdollisuudesta.

Hyvinvointibisnes lähti Suomessa räjähdysmäiseen kasvuun 2008-2010

Vuosien 2008 – 2010 aikana liiketoimintani kasvoi voimakkaasti. Kävin koulutuksissa, järjestin messuja ja seminaareja sekä pidin lukuisia puheita ja esitelmiä. Etenin Senior Manageriksi. Minusta tuntui, ettei tämä voi olla totta. Olin bisneksen huipulla ja työ tuntui loputtoman hauskalta.

Täältä pääset lukemaan lisää tuotteista ja jälleenmyynnistä.

Oma yritystoimintani kasvoi rinnakkain lukuisten muiden vastaavalla tavalla toimivien jälleenmyyjien kanssa. Meillä oli paljon tekemistä ja asiakkaita aina!

Kun tuotemyynnin kasvu alkoi hidastua, päätin jalostaa omaa yritystoimintaani. Varauduin kovaan kilpailuasetelmaan vahvistamalla yrityksen palveluita koulutuksen ja valmennuksen suuntaan. 

Koulutusta ja hyvinvointia – Hyvinvoinnin Vuoksi 2012

Hyvinvoinnin Vuoksi Oy:n muutti kotiputiikista keskustaan uusiin tiloihin.

Samanaikaisesti tiloihin asettui muitakin hyvinvointialan toimijoita ja perustimme yhteisön, Aurinkokosken.

Messut ja tapahtumat täyttivät kalentereita. Kiersimme lukuisia messutapahtumia ja tapasimme monia uusia ihmisiä matkallamme. Työtä oli paljon, mutta myös iloisia tekijöitä!

Näiden viikoittaisten tapahtumien kautta sekä tapahtumajärjestelyt että tuotepisteiden kokoaminen alkoi olla erittäin sujuvaa, yhtenäiseen poseeraukseen saakka. 

Tuotteisiin liittyviä koulutustilaisuuksia, messutapahtumia ja  erilaisia edustustilaisuuksia kertyi kalenteriin 68-80 kpl vuosivauhtia ja tapasimme paljon erilaisia julkisuuden henkilöitä sekä johtohahmoja.

Vuodet 2012-2015 kovensivat kilpailua hyvinvointialalla. Lukuisia valmennusalan yrityksiä syntyi ja tuotteiden kotimaiset valikoimat kasvoivat laajalti. Aloitin yhteistyön urheiluseurojen kanssa ravitsemuksen ja mentaalivalmennuksen alueilla.

Samanaikaisesti koin, että on kehitettävä yritystä ja omaa toimintaa uuteen suuntaan. 

Vuosi 2016 aloitti pitkäkestoisen kehittämistyön

Hain tietoa trendeistä ja etsin yhteistyökumppanuuksia. Pääsin opiskelemaan liiketaloutta ja valmennusalaa sekä osallistumaan yrittäjäjärjestön toimintaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti hallituksen jäsenenä.

Käytin aikaani yrittäjänä itseni ja yritystoimintani kehittämiseen, yhteisön asioiden edistämiseen ja verkostoitumiseen. 

Keväällä 2016 sain tunnustusta uusyrityskeskuksen innovaatiokilpailussa sijoittumalla kolmanneksi ideakilpailussa. Kehittämistyö oli alkuvaiheessa, mutta ideakilpailu jalosti työskentelyä kotisivujen ja digitaalisten palveluiden kehittämisen suuntaan.

Halusin edistää hyvinvointia digitalisoimalla palveluitani ja siten tuoda yritykseni palvelut helpommin saataville asuinpaikasta riippumatta.

Kehitystyö eteni voimakkaasti ja syntyi markkinointinimi, VuoksiWellness.

Vuoksi Wellness -valmennus 2017

Yrityksen toimintaan tulivat hyvinvointimatkat Viroon Laulasmaan kylpylään ja lähialueille, joita pilotoitiin laajenemismielessä.

Matkojen järjestäminen oli mielekästä ja yhteistyö toimivaa, mutta yksilö- ja yritysvalmennuksien kasvu suuntasi takaisin kotikentille.

Valmistuin vuonna 2017 Liiketalouden alalle ja Personal Traineriksi. Henkinen ja fyysinen valmennus yhdessä tekivät valmennustyöstäni laajempaa ja tavoitteellisempaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennusta.  

Yrityksen toiminnassa korostui kokonaisvaltainen Personal Training – valmennus lenkkeineen ja kuntoilumuotoineen. Aistipolku syntyi.

Ihmisten tarve ohjaukseen oman hyvinvoinnin edistämisessä oli erittäin voimakas. Ohjasin asiakkaita kohti positiivisempaa elämää ja hyvinvointia erittäin tuloksellisesti.

Erilaiset liikunnan, levon ja oman elämänhallinnan ohjauksen valmennukset toteutuivat räätälöidysti erilaisille ryhmille iltaisin ja viikonloppuisin.

Havaitsin tiiviin valmentamisen jakson jälkeen muutostarpeet. Minun oli luovuttava iltavalmennuksista, oma kehoni tarvitsi palautumista ja perheeni aikaani.

Yritystoiminnassa korostui oman jaksamisen merkitys. Sama tilanne oli muillakin yrittäjäkollegoilla. Halusin tehdä asialle jotakin.

Etelä-Karjalan Yrittäjät nimesivät minut puheenjohtajaksi ns. Sote-ryhmään, joka alkoi keskustella yrittäjien jaksamisesta ja toimintaedellytyksistä maakunnassa.

Yrittäjälehdissä ja nettisivustoilla kirjoitettiin artikkeleita toiminnasta. Pohdin omaa jaksamistani ja yritystoimintaani. Oli tarve hengähtää. 

Vuosi 2019 keskity hetkeen – OneMoment!®

OneMoment® -tuotteen syntytarina oli kuin tuhkasta nousevan Feniks-linnun.

Kymmenen muutoksia värittäneen yrittäjyysvuoden jälkeen oli tullut tarve joko lopettaa tai jatkaa uudella tavalla. 

Syntyi OneMoment®. Menetelmä, jonka avulla harjoittelin hallitsemaan omaa aikaani ja elämääni sekä huolehtimaan jaksamisestani.

OneMoment® tarkoittaa hetkeen pysähtymistä. Elämä on sarja yksittäisiä hetkiä ja on keskityttävä yhteen hetkeen, muutoin se menee ohi. Elämiltä voimme oppia paljon, he elävät tässä ja nyt. Kuten koirani Dale. 

OneMoment® ohjaa ajattelemaan ja kunnioittamaan elämässä olevia merkityksellisiä asioita ja opastaa hetkeen pysähtymiseen harjoitusten kautta. Menetelmä sisältää harjoituksia, joiden avulla löydät kyvyn keskittyä hetkeen.

Hetkeen pysähtyminen tuo iloa ja lisää tutkitusti positiivisuutta sekä kykyä luovuuteen. Lue OneMoment!® -tuotteesta enemmän täällä.

Hetkeen keskittymisessä on piilevä voima, joka synnyttää energiaa ja lisää luovuutta. Tämä on työelämässä ja omassa arjessa tärkeä hyvinvoinnin ja inspiroitumisen perusta. 

Haluan auttaa ihmisiä ja työelämää pysäyttämään hetken päivittäin pariksi minuutiksi. Satsaus ei ole liian suuri, mutta vaikutukset ovat erittäin suuret sekä hyvinvoinnin että työn tuloksen kannalta. Tällöin syntyy kaikki voittaa – tilanne.

Hyvän hetken järjestäminen oman arjen ja työn lomaan luo ymmärrystä, että emme ole koneita, vaan inhimillisiä olentoja, joille tauot ovat tärkeä voimavara.

Toivon, että tulevaisuuden työelämä arvostaa hetkeen keskittymisen merkitystä, siihen keinona on laajamittainen OneMoment®. Tulen mielelläni luennoimaan aiheesta ja opastamaan kohti hyvinvointia ja elämäniloa!

Tulevaisuus on tuntematon – hyvä niin

Yrityksen tarina ei synny ilman vahvaa luottamusta omaan tekemiseen ja omiin valintoihin.

Yritykseni tekee vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Perhe ja lähipiiri on peruskallio,  jolle yrityksen tarina ja tulevaisuus rakentuu. Kun perusta on kunnossa, on mahdollisuus ponnistaa mihin tahansa.

Yrittäjyysverkosto tuo voimaa omaan yrittäjyyteen. Yhteistyö ja vahva luottamus on yrittämisen toimijuuden hyödyntäminen on mielestäni tulevaisuuden taito. Tämä luo laajempaa kykyä edistää yhteistä hyvinvointia.

Yksin ei voi pelastaa maailmaa, vaan se tehdään yhdessä. Siksi tulevaisuuden suuntana on usko empatiataitoihin, inhimillisiin resursseihin ja valmentavaan johtamiseen.

Usko ja luottamus kantavat pitkälle ja siksi asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ansaitsette maljan. Hyvä yhteistyö jatkukoon ja vahvistukoon!

Tulevaisuus on jo täällä. Laita postia ja katsotaan, miten voimme auttaa. 

Lilla Saaristo, Vuoksi Wellness, toimitusjohtaja

Yhteydenotto onnistuu täältä www.vuoksiwellness.com