TIIMIVALMENNUS – MEIDÄN MALLI

Hyvinvointia tiimioppimisen kautta

Toiminnalliset koulutukset

Haluatko tiimillenne osaavaa tiimioppimisen menetelmällä toteutettua valmennusta ja mentorointia?

TIIMIVALMENNUKSEN MALLIMME

  1. RENTOUTUSHETKI 5-10 MIN 

Jokaiseen valmennukseen sisältyy stessitasoa laskeva ja energisoiva rentoutushetki, jossa on hyvinvointia lisääviä kevyitä mielen ja kehon harjoitteita.

Hetki voidaan toteuttaa sisällä tai ulkona.

2. TIIMISOPIMUS DIALOGI, 40 MIN PLUS 5 MIN TAUKO

Tiimisopimus on dialogihetki, jossa sovitaan yhteiset toimintatavat, joita noudatetaan tiimivalmennuksessa yhdessä sovitusti. Tiimisopimus on myös tutustumisen hetki. 

3. AVAAVA DIALOGIHETKI 40 MIN PLUS 5 MIN TAUKO

Jokaiseen valmennuskerran alkuun kuuluu avaava tiimin dialogihetki, jossa perehdytään ryhmän jäsenten ajatuksiin ja avataan keskustelu luottamuksellisella tavalla. Tiimin avaava dialogihetki tuo edellisen kerran asioita tähän hetkeen ja auttaa ottamaan huomioon ajassa olevia merkityksellisiä teemoja tai auttaa poistamaan merkityksettömät asiat valmennuksesta. 

4. TOIMINNALLINEN TIIMITEHTÄVÄ 40 MIN PLUS 5 MIN TAUKO

Jokaiseen tiimivalmennukseen kuuluu keveä ja miellyttävä toiminnallinen hetki, joka sisältää yhteisön mukaan suunniteltuja yhteisöllisiä toimintoja ulkona tai sisällä. Toiminnallisissa tiimitehtävissä käytetään ohjausalan ryhmä-, luovuus- ja ilmaisumenetelmiä monipuolisesti. 

5. KOKOAVA DIALOGIHETKI 40 MIN 

Kokoava dialogihetki sisältää toiminnallisen tehtävähetken koonnin ja päivän valmennuksen palautteellisia osuuksia. Kokoavan hetken kautta syntyy uusia oivalluksia ja tulevaisuusorientaatiota. Tämän dialogihetken kautta tuotetaan yhteinen ajatelma, jonka mukaan tiimivalmennus etenee johdonmukaisesti.  

6. LOPPURENTOUTUS 5-10 MIN

Tiimin loppurentoutuminen on tärkeä hetki, jossa kootaan asiat yksilöllisellä valmentavalla tavalla päätökseen. Pysähtymisen avulla valmennus on tuloksellisempaa sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Loppurentoutumisen kautta siirtymä seuraavaan asiaan on mahdollinen luontevasti ja kokoavasti. 

Haluatteko tiimivalmennusta aamupäivisin vai iltapäivisin vai viikonloppuna? 

Voimme toteuttaa valmennuksia esim. seuraavasti:

  • aamupäivä klo 8.30-12.00 / iltapäivä klo 12.30-16.00

MENTOROINTIA TIIMILLE?

Jokaiselle tiimille on mahdollista tilata lisäksi mentorointia – kysy lisää varatessasi valmennusta.  

HINTA?

Hinta määrittyy henkilömäärän ja keston mukaan +alv. 24% +matkakulut

MUITA TIIMILLE SOPIVIA VALMENNUKSIA

Rentoudu ja relaa©

Totaalinen ”irtiotto” hyvinvointia lisäävin harjoittein, keskusteluin sekä rentoutumisen kautta. Voimaannutaan ja rentoudutaan työviikon lopuksi tai löydetään energiaa työviikon alkuun. Ohjelma sopii myös kaveriporukalle, joka haluaa rentoutushetken ja aikaa olla yhdessä. Tällöin voimme varata lyhyemmän ohjatun rentoutushetken sekä saunamahdollisuuden osallistujille (sauna hinnoitellaan erikseen).

Seikkaillaan© 

Koko tiimi nippuun ja muita jännittäviä seikkailupedagogisia tehtäviä, joissa jokainen pärjää. Seikkailu kuvaa ongelmanratkaisutehtäviä sekä luottamusta lisääviä harjoitteita, jotka ovat juuri osallistujan ”kokoisia”. Paikkana luonnonympäristö. Osallistujilla oltava liikkumiseen sopivat sään mukaiset varusteet.

Löydä luonto aistein©

Lähdetään luontoon luontopolulle. Ideana on tutustua ohjetusti ja aistien kautta luonnon mahdollisuuksiin liikkuen ja tutkien. Luontopolku sopii mihin tahansa tilaisuuteen ulkoiluohjelmaksi ”happihyppelyksi”. Sopii myös monikulttuurisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin ohjelmaksi.

Jamisessiot©

Energiaa ja eheyttä musiikin kautta. Osallistava musiikki-iloittelu jamitellen ja rytmisoittimin sekä rytmitehtävin. Musiikin voima ja ilo esiin. Sopii mainiosti illanviettoon tai rentouttamaan koulutuspäivää.

Lue lisää vinkkejä täältä. 

Tilaa tarjouspyyntö täältä.