Miksi aikuinen kiusaa

Aikuinen on kiusaajana armoton. Hänellä on käytössään keinoja, joita ei nuorella ja lapsella ole. Hän pystyy näyttelemään sujuvasti mukavaa ollakseen ’superkiusaaja’.

Aikuisen kiusaajan kohteeksi joutuminen on vakavaa ja samalla pelottavaa. Suojautumiseen ei ole välttämättä varautunut ja piilokiusaaminen ei tule välttämättä välittömästi näkyviin. Joskus on liian myöhäistä. Kiusaaja on päässyt iskemään syvälle.

Kuka on tämä kiusaaja, joka pystyy näin voimakkaaseen tekoon?

Kunpa kiusaajan erottaisi jo kaukaa. Mutta näin ei ole. Kiusaaja voi olla lapsena vaille huomiota jäänyt tai loukattu tai kiusattu. Kiusaaja voi olla epävarma ja itsetunnoltaan heikko.

Kiusaajalla voi olla heikompi osaaminen, hän voi olla kokemattomampi tai hän voi olla työtaidoiltaan heikompi. Kiusaamisella hän voi peitellä kateutta kollegaa kohtaan tai pönkittää omaa itsetuntoaan. Tai hänellä voi olla jokin muu diagnosoimaton sairaus. Kaikki nämä ovat usein vain arvauksia, kun kiusaaja tulee kohdalle.

Menemättä sen syvällisemmin erilaisiin teorioihin, totean, että kiusaajia on kaikenlaisissa ympäristöissä. Jokaisella työpaikalla voi olla joku, joka osoittaa sen, missä työkaverin paikka on.

Työpaikan kiusaajan ollessa esihenkilö, on liemi valmis. Johtava vallankäyttäjä tai valtaa haluava voi tehdä työolosuhteista kestämättömät.

Tämä näkyy laskevana työtehona, selittämättöminä sairastumisina tai vuorovaikutuksen kuppikuntaistumisena. Tilanne on työpaikan työtehon kannalta katastrofaalinen.

Miksi asiaan ei puututa?

Kiusaaminen on piilossa, sillä moni ei tunnista kiusaamista. Osa ajattelee, että kiusaamisen kokemus on toleranssista kiinni, pitää vaan sietää, sanovat jotkut. Tämä ei pidä paikkaansa, kenenkään ei tarvitse sietää epäkelpoja olosuhteita, joissa työskentelee.

Jokaisella tulee olla turvallinen olo työssään ja työpaikallaan, jolloin kaikenlaiselle epäasialliselle käytökselle on laadittava nollatoleranssi eli selkeät rajat. Puuttuminen on siis ennen kaikkea sitä, että puhutaan asioista ääneen, kerätään anonyymiä palautetta systemaattisesti. Korjataan tarpeen tullen suuntaa. Keskustellaan ja ennakoidaan selkein sopimuksin tilanteita, joissa on vaarana epäasiallinen kohtelu.

Kiusaamiseen puuttuminen on vaativaa, jos työpaikalla ei ole selkeitä sopimuksia ja rakenteita turvallisen työympäristön luomiselle. Vaatimukset kohdistuvat johtoon ja sieltä laadittuihin normeihin. Esihenkilövalinnoilla on näin ollen suuri merkitys.

Johdon laatima rakenne, vahva yhdessä tekemisen kulttuuri tuovat mahdollisuuden tasapuolisesti erilaisia näkökulmia mahdollistavaan työympäristöön. Kun esihenkilöillä on kykyä kohdata vaikeita tilanteita tasapuolisesti ja kyky rakentaa hyvää ilmapiiriä, on se kantava voima. Samanaikaisesti esihenkilöllä tulee olla kykyä ratkoa ristiriitoja ja nähdä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tarvittaessa on oltava rohkeutta pysäyttää tilanne.

Kiusaaminen on vaativa sana, jo pelkästään tuo sana on jokaiselle henkilökohtainen kokemus. Jos kiusaajana on korkein johto, tilanne on haasteellisempi.

Johdosta kumpuavalla kiusaamisella on nimittäin tapa vaientaa osaajien kyvykkyys. Tällöin jokaisen työntekijän panos jää vaatimattomaksi, osaamisesta ja kyvykkyydestä huolimatta.

Kiusaamisessa on siten ’suuret setelit’ pelissä. Inhimillinen laiminlyönti johtaa taloudellisiin menetyksiin.

Kiusaamisen kokemus on yksilöllinen.

Työnohjauksessa kiusaamisen kokemusta voi tarkastella luotettavassa ja turvallisessa keskusteluhetkessä. Työtiimin kokemuksetkin voidaan käsitellä tilanteessa, jossa työnohjaaja on paikalla. Vaikka esihenkilöiden tehtävänä on johtaa ja viedä eteenpäin hyvää sekä ratkaisukeskeistä ilmapiiriä, on heilläkin oikeus saada tukea ja apua asioiden käsittelemiseen.

Koulutettu työnohjaaja on tällöin vastaus. Työnohjauksessa pohditaan omaa suhdetta työhön, merkityksellisyyden tunnetta sekä työtilanteiden vaikutusta omaan elämään ja hyvinvointiin sekä palautumiseen.

Jos työstä ei enää palaudu vapaa-ajalla, on työnohjaus hieno keino saada tukea ja vahvistusta. Jokaisella on oikeus voida hyvin.

Saatat myös pitää...