Yrittäjältä terveisiä!

Arvot

Luottamus, rehellisyys, tasa-arvo ja kunnioitus ohjaavat toimintaani.

Huumori, luovuus ja ilo kantaa vaikean ajan yli.

Ongelmatilanteissa löydän ratkaisuja ja mahdollisuuksia.

Lapsuudesta opin ahkeruuden. En luovuta ja mokat kuuluu elämään.

Tieto ja intuitio sekä tunneäly!

Tiimityö ja uuden oppiminen.

Yhdessä. Kunnioittaen. Arvostaen.

Olen toiminut kasvatus- ja opetusalalla noin 20 vuotta. Pitkä ja hieno aika eri-ikäisten parissa.

Perustin yritykseni osittain sattumalta, vuonna 2007.

Aloitin myynnin parissa vuonna 2007.

minulla on kuulemma..
 • Tahto yhdistää ja taito rakentaa verkostoja
 • kyky edistää hyvinvointia
 • halu parantaa maailmaa
 • kyky nähdä iso kuva
 • osaamista ja visiointikykyä
 • kykyä ymmärtää perinteitä ja nähdä tulevaisuus
 • kykyä vahvistaa ja edistää ihmisen uskoa itseensä
 • halua etsiä ratkaisuja 
 • rohkeutta toimia
työurani vaiheita

Mansikkamaa, lehtien jako

Koskin myyjä ja siivooja.

Infopisteopas ja leirintäalueen työntekijä.

Liikunnan ohjaaja.

Musiikkileikkikoulun opettaja.

Musiikkileirin johtaja

Päiväkodin johtaja.

Perhepäivähoidon ohjaaja.

Tuote-edustaja.

Vaatekaupan myyjä.

Luokanopettaja.

Erityisopettaja.

Lastentarhanopettaja.

Erityislastentarhanopettaja.

Hyvinvointivalmentaja.

Personal Trainer.

Projektikoordinaattori.

Varhaiskasvatuksen suunnittelija.

Päivähoidon esimies.

Kasvatus- ja ilmaisuaineiden opettaja.

Yrittäjä.

Toimitusjohtaja.

Unelmakarttaa tekemässä!
Perustana Ammattini: VARHAISKASVATuksen opettaja

Pienten lasten kasvatus on kaikkein vaikeinta ja haasteellisinta. Sekä parasta ja merkityksellusintä työtä. Pienet ihmiset ovat niin herkkiä. Siksi opettajuus vaatii erityisen paljon osaamista, tietoa, tilannetajua, heittäytymistä ja motivointikykyä.

Pienen lapsen opettaja on malli ja suuri mahdollistaja sekä lapselle että perheelle.

Olen saanut parhaat elämän ja työuran opit lastentarhanopettajankoulutuksesta sekä työskentelystä pienten lasten kanssa.

NUORET sydämen asia.

Ammatillisessa koulutuksessa viihdyn!

Ammattiin opiskelevien opettajuus on valmentamista elämään ja uralle. Tärkeintä on kannustaa ja kuunnella, jotta osaaminen kohdentuu oikein. Tämä on tehokkain tapa saada ammattilaisia yhteiskuntaan.

yrittäjyys Haastaa ja inspiroi

Erilaiset tilanteet ja ihmiset tuovat jokaiseen päivään oman historiansa, nykyisyytensä ja unelmansa. Jokainen kohtaaminen uniikki hetki.

lisää hyvinvointia!

Mielestäni jokainen ansaitsee omien vahvuuksien tunnistamisen ja hyvän elämän.

Jokaista voidaan tukea löytämään oman elämän hallintaan keinoja ja valmiuksia.

Mielen ja kehon tasapaino on erittäin merkityksellinen arjen hallinnalle ja työssäjaksamiselle.

Asiakkaita pienet ja suuret

Pienet voivat olla pienyrittäjiä, varhaiskasvatusalan asiakkaita tai yksilöohjattavia

Suuret voivat olla suurempia yhteisöjä, yrityksiä tai senioriväkeä. 

Asiakkaitani ovat he, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista näkemystaä, osaamista ja kykyä rohkeaan asioiden hallintaan – kun tarvitaan kokonaisuuden hahmottajaa, tarkkaa työotetta sekä vahvaa vuorovaikutusosaajaa.

Lauluesiintyminen
monet verkostot voimavara ja vahvuus

Eri alojen osaajien kanssa syntyy uutta ja näkee historian vaikuttimia. Minulla on useita verkostoja ympärilläni.

Ystävä- ja lähipiirini on tukipilarini ja auttaa ymmärtämään arjessa olevien vaikuttimien oleellisuutta.

Opettajaverkostoni kautta etsin kansakunnan sivistykseen ja oppimiseen liittyviä vastauksia.

Yrittäjäverkostoni kautta löydän samankaltaisuutta sitkeydestä ja suomalaisen yhteiskunnan kyvykkyydestä.

Päätöksentekijäverkostoni kautta rakennan näkemystä tiedon ja hyvinvoinnin edistämisestä, ympäristön arvostamisesta sekä elinvoimateoista. 

Hyvinvoinnin Vuoksen Musa-pilotti2017 on musiikkipäiväkoti Rytmi
Toimipisteeni

Toimipisteeni sijaitsee Imatralla,  mutta toiminta-alueena on digiyhteyksien alue. Konsultointi, koulutus- ja valmennustoimintani toteutuu useissa toimipaikoissa, luonnon kohteissa sekä digitaalisesti. 

Voit saavuttaa palveluni, olitpa missä tahansa. Palveluni toimivat sähköisissä kanavissa, kuten Teams, Skype, WhatsApp, Facebook, Messenger, sähköposti.

Missionani on vahva empatia ja vuorovaikutus

Kaikki lähtee empatiakyvystä. Kun ihminen osaa kuulla toista ja kertoa oman mielipiteensä, syntyy vuorovaikutus.

Tämä on empaattista vuorovaikutusta, jossa ollaan tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Syntyy aito erilaisuuksista koostuva vuorovaikutus, joka luo ymmärrystä, sivistystä ja osaamista.

Palaute

Olen luonut palautejärjestelmän, jolla arvioin ja kehitän omaa työtäni systemaattisesti ja jatkuvasti.

Teen työtä, jotta palveluni ovat laadukkaita ja oma toimintani kehittyy. Keskityn empaattiseen vuorovaikutukseen ja suvaitsevaiseen sekä liberaaliin ajattelumalliin.

JATKUVA OPPIMINEN LUO LAATUA

Jatkuva oppiminen työn ohessa sopii minulle. Tämän vuoksi olen usein opiskelemassa jotakin uutta. Opinnoista on etua työskennellessäni erilaisissa tilanteissa hyvin monenlaisten ihmisten kanssa.

Tieto ja käytännön kokemus tuovat suvaitsevaista ja laajaa näkemystä asioihin – siksi pystyn palvelemaan laadukkaasti sekä ryhmiä että yksilöitä.

Koulutus
KASVATUS- JA OPETUSALallA
 • Ura- ja opinto-ohjaaja, Itä-Suomen yliopisto (valm. 2020)
 • Kasvatustieteen maisteri, Joensuun yliopisto
 • Opettajan pedagogiset opinnot, Joensuun yliopisto
 • Kasvatustieteen kandidaatti, Joensuun yliopisto
 • Lastentarhanopettaja, Joensuun yliopisto
muu koulutus

”Lilla on koulutus- ja valmennusalan rautainen ammattilainen, hän omaa pitkän työkokemuksen erilaisista yksilö- ja tiimikoulutuksista sekä esiintymisestä laulajana ja luennoitsijana Hyvinvoinnin Vuoksi-yrittäjänä. ” Rekryfirman kuvaus, 2017

Tutustu tarkemmin yritykseeni sivustolla tai kysy lisää palveluista.